Znojś

Autor tekstu: Georg Thomas Janus
 
Witom wos przociele naszyj gotki. Zys znodłech w końcu kwila czasu we tym pjykniscie fajnistym śwjecie dzisiejszych łonych, podug mje cosik barzi bojowych, kupa swady, haje bylekaj na ziymje, przod, a kejśik mjeli my tyciutke zdziebłko lepi pra. Kajbyś yjno niy zyrknoł śe pjerony hatrusom, tukom, pjerom ło konsek ziymje kero zowizo do groba niyweznom. Cowjek niykej poradzi być pjykno szkarada, som niy zezre, woli wyciepnonć a drugymu niydo. Dyć wom ło tym niybyda szryftoł, pisoł, toć wjerza sami lepi wjycie łodymje. Ślus stym kalyniym pra..
Joch je zowdy rod swami łosprawjać, tus-z mi sam drap pomyślunek ku gowy prziszoł. Kca sam swami tyn czasownik ”ZNOJŚ” na polski –„ZNALEŚĆ” skoniugować, jadymy śnim drapko. Jo-ch – znod, znojd, np. Jo-ch znod moje bryle we szuflotce. Tyś- znod, znojd – Tyś znod dycha. Łon- znod, znojd – Łon znod staro micha śrotplacu. Łone- znodli, znojdli – Bajtle znodli bombony we byfyju. Łona znodła, znojdła – Oma znodła gibis we szklonce. My – znodli, znojdli – My znodli batki co je po ćmoku straciyli. Wyście – znodli, znojdli – Wyście znodli Frele, ftorym fest przajicie. Łone znodły, znojdły – Dwje Frele znodły gupieloka na pjykne ślypka, kery dycko i wszyjsko funduje. Łoni znodli, znojdli – Łoni znodli ta biksa pijyndzy na hasioku. Panicka a Panocek – znodli, znojdli – Ponocek s panickom inkszy vony znojdli bjydoka co wszyjsko łobrobi, za konsek wusztu, a sznitecka marmelady aji ponoś krojic-zek suchego chleba i tytka bombonow. Je to richtig ciekawe jako my Ślonzoki, konigujymy te czasowniki „werby” zdo nom śe tys-z niykej łotym spomnieć pra… Pozdrowjom …