Talerz weselny z Glinicy

W 1924r. powstało Towarzystwo Muzeum Ziemi Śląskiej w Katowicach. W 1927r. rozpoczęto gromadzić zbiory do mającego powstać w przyszłości Muzeum Śląskie. Jednym z takich zakupów – dokonanych przez ówczesnego kierownika Oddziału Sztuki Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego w Katowicach (a później dyrektora Muzeum Śląskiego) dr. Tadeusza Dobrowolskiego – był fajansowy talerz weselny wyprodukowany w Glinicy. Talerz ów o średnicy 24,5cm. już podczas zakupu był pęknięty i sklejony, oraz brakowało w nim dwóch kawałków. Jako, że zdjęcie jego jest czarno białe – posłużę się jego opisem dokonanym przez dr. Dobrowolskiego: „fajans barwiony kremowo, fryz malowany z wstęgi i kwiatów; wstęga niebieska, kwiatki żółte, podkreślone brunatną farbą; wieniec na dnie z laurów i kwiatów; laury widoczne górą i na dole (koło kokardy) żółte, kwiaty polne niebieskie i żółte, kokarda żółta i niebieska, rysunek podkreślony barwą brunatną.”

Na odwrotnej stronie dna wytłoczona jest marka w eliptycznym otoku: GLINITZ M. To oczywiście znak firmowy Fabryki Fajansu w Glinicy a owe M – oznacza zapewne jego ówczesnego właściciela – Carla Johanna Mittelstädta.
Wewnątrz talerza znajdował się tekst:
„Co się znaydzie w tym Wianku
dla ciebie Marianko
i us was żaden nierosłący
jeno Pan Bóg wszechmogący,
na pamiątkę Wesela tego,
Które sie stało, Maia 13 tego.
Ato i esce dla ciebie Bernata Mnicha
bo łon Mieysce, utrzimuie,
choc i Oyca niema
i to i esce, dla Małżonki iego
bo łon będzie gospodarzem,
as do smierci iego

Roku Pańskiego 1872r.”

Talerz był pamiątką ślubną – Bernharda Mnicha i Marii Pietrzik, który odbył się 13 maja 1872r. w Lubecku. (udało mi się znaleźć akt – widoczny na zdjęciu)
Ten ślubny talerz – jak i inne zbiory Muzeum przed II wojną światową był elementem wystawy tymczasowej mieszczącej się od 1930r. w gmachu Sejmu Śląskiego i Urzędu Wojewódzkiego Śląskiego. Niestety jak dowiedziałem się od kustosza Muzeum Śląskiego – pana Andrzeja Holeczko-Kiehla, zaginął podczas wojny i uznawany jest za stratę wojenną:(