Paul Singer i jego lublinieckie korzenie

18 listopada 1800r. w żydowskiej rodzinie kupieckiej Abrahama Singera w Lublińcu urodził się Jacob Singer. W 1817r. został on powołany do wojska do 20 Pułku Piechoty. W kwietniu 1925r. ożenił się w Berlinie z Caroline Levy, córką bankiera Hirscha Judy Levy. Singerowie zamieszkali w Berlinie. Jednak część rodziny nadal mieszkała w Lublińcu. Państwo Singer doczekali się licznego potomstwa (9 dzieci). Zaś Jakob Singer do końca życia, które skończyło się w 1854r. prowadził w Berlinie kantor. Jednak to nie on został zapamiętany przez historię, tylko jego najmłodszy syn – Paul.

Paul Singer urodził się 16 stycznia 1844r. w Berlinie. Jego dzieciństwo nie należało do najszczęśliwszych, gdyż ojca stracił mając 10 lat i wychowywał się pod opieką rodzeństwa. To właśnie wraz z bratem Heinrichem Singerem założył w Berlinie „Fabrykę Kurtek damskich”. Z firmy odszedł w 1887r. jako niezależny finansowo człowiek. 

Od najmłodszych lat interesowała go polityka. Był członkiem liberalnej Niemieckiej Partii Postępowej (Deutschen Fortschrittsparte), a następnie Socjalistycznej Partii Robotniczej(Sozialdemokratische Arbeiterpartei).


Paul Singer – 1907r.

W 1883r. został wybrany do Berlińskiej Rady Miejskiej. Rok później z powodzeniem startował do Reichstagu. Obie funkcje pełnił do swojej śmierci w 1911r.


Paul Singer wśród parlamentarzystów frakcji socjalistycznej w 1889,
stoi pierwszy od prawej

Od 1892 pełnił funkcję współprzewodniczącego (wraz z Augustem Beblem) Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) i był jednym z najbardziej wpływowych parlamentarzystów tej partii.


Komitet wyborczy Paula Singera podczas wyborów w 1898r.

Był też dla niej hojnym sponsorem. To jego fundusze posłużyły do stworzenia gazety partyjnej „Berliner Volksblatt”.


Paul Singer – siedzi drugi od lewej,
wśród kierownictwa partii SPD – 1909r.

Gdy zmarł 16 stycznia 1911r. w jego ostatniej drodze (5 lutego) żegnały go tłumy (kilkaset tysięcy). Ta uroczystość była największą demonstracją polityczną jaką widział Berlin przed wybuchem I wojny światowej.


Pogrzeb Paula Singera w Berlinie

W 1926r. na jego cześć, jedną z ulic berlińskich – przemianowano na Paul-Singer-Straße.

W 1933r. zmieniła ona nazwę, jednak po wojnie w 1947r. znów nosiła nazwisko Singera i pozostało tak do dzisiaj.


Grobowiec Singera na cmentarzu centralnym Friedrichsfelde

Na podstawie:
https://www.wikiwand.com/pl/Paul_Singer
Die Judenbürgerbücher der Stadt Berlin 1809–1851: