Remiza strażacka

Lubliniec, pierwsze 20-lecie XX wieku. Od strony stawu widoczne, między innymi zaplecze remizy Ochotniczej Straży Pożarnej z charakterystyczną wieżą strażacką. Nieruchomość położoną przy ówczesnej Schlosstrasse (ulica Zamkowa – obecnie Piłsudskiego 9) zakupiła gmina miejska w 1899 roku. Zbudowano tam, frontem do ulicy nową remizę o powierzchni około 170 m² wraz z wieżą. Budynek poprzedniej remizy, która usytuowana była przy ulicy Niedurnego (wtedy Herrenstrasse 85 – parking za budynkiem PSS SPOŁEM) wynajmowany był na cele magazynowe, a w latach 1913 – 1918 zajmowany był przez wojsko. W 1929 roku OSP przeniesiono do pomieszczeń przy ulicy Sokoła, gdzie ma siedzibę do dzisiaj.