Stanisław Olszewski

Stanisław Olszewski urodził się 3 maja 1892 r. w Strzelczyskach (wieś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim). Wykształcenie zdobył na Wydziale Prawnym Uniwersytetu we Lwowie z dyplomem doktora praw.
 
W 1926r. przeniesiony z Królewskiej Huty, gdzie pracował na stanowisku decernenta (sędziego) w Dyrekcji Policji – do Rybnika gdzie objął funkcję wicestarosty. W styczniu 1927r. został wybrany na prezesa Zarządu Koła Oficerów Rezerwy w Rybniku.
 
Następnie został skierowany do Lublińca gdzie przez 3 lata od 1927 do 1930r. pełnił funkcję wicestarosty.
 
Przez kolejny rok – pełnił tą samą funkcję w starostwie w Tarnowskich Górach, a od 1931 do 1935r. był wicestarostą w Świętochłowicach.
 
19 stycznia 1935 roku Minister Spraw Wewnętrznych mianował go lublinieckim starostą powiatowym. W Lublińcu urząd ten piastował przez dwa lata. 

Dr. Stanisław Olszewski podczas inspekcji budowanego w Lublińcu
nowego budynku Gimnazjum w 1929r. (pełnił wtedy funkcję wicestarosty)
stoi pierwszy od prawej w trzecim rzędzie – tuż nad nim stoi ks. Jan Szymała
 
Latem 1937r. został starostą pszczyńskim, zaś jego kadencję przewał w 1939r. wybuch II wojny światowej.
 
Na podstawie:
Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego z 1926, nr 18
Sztandar Polski i Gazeta Rybnicka z 1927, nr 21
Polska Zachodnia z 1927, nr 55
Goniec Śląski z 1927, nr 21
Kalendarzyk Policji Śląskiej z 1926r.