Szymik Józef

Józef Kazimierz Szymik – urodził się 16 marca 1921r. w Szarleju (dzisiaj – dzielnica Piekar Śląskich) […]