Augustyn Przybycin

Augustyn Przybycin urodził się 7 października 1901r. w Biskupicach (Biskupitz) w rodzinie Feliksa i Weroniki z domu Kubik. Brał udział we wszystkich trzech Powstaniach Śląskich. Od 1919r do 1921r. był zaprzysiężonym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej w Biskupicach. W czasie III Powstania Śląskiego pełnił służbę w 7 kampanii/II batalionu 12(6) Zabrskiego Pułku Piechoty im.”Stefana Czarnieckiego”. Jego brat – Franciszek Przybycin także był Powstańcem Śląskim.

W 1921r. po Plebiscycie, przeprowadził się do powiatu lublinieckiego i zamieszkał w Kaletach, gdzie rozpoczął pracę w Fabryce Celulozy i Papieru Natronag S.A.


Augustyn Przybycin – stoi pierwszy po prawej, z rodziną

od lewej: żona Wiktoria, matka Weronika i ojciec Feliks

W okresie międzywojennym był członkiem Związku Obrony Kresów Wschodnich (piastował funkcję sekretarza powiatowego tej organizacji).

22 września 1939r. został aresztowany przez Niemców. Więziony w Lublińcu, a następnie Rawiczu, gdzie był torturowany. Zamordowany przez Niemców, bez procesu strzałem w tył głowy w lesie pod Rawiczem  prawdopodobnie 8 grudnia 1939r. Nie znane jest miejsce jego pochówku.

Na podstawie:
Marian Berbesz – Cmentarz Wojskowy w Lublińcu
Zbrodnie Nazistowskie w Lublińcu – IPN
Bernard Szczech – Powiat lubliniecki w latach Powstań Śląskich
Wieści z Kalet – Piotr Kalinowski