Kościół pw. św. Nepomucena w Sierakowie

W centrum Sierakowa znajduje się kościół pw. św. Nepomucena – zwany też Kaplicą. Historia tego miejsca sięga połowy XVIII wieku, kiedy to ówczesny proboszcz ks. Maciej Malerczyk wybudował na terenie podwórza farskiego przy ulicy – drewianą kaplicę pw. św. Nepomucena (legenda głosi, że kaplicę postawiono jeszcze wcześniej bo około 1660r.). 100 lat później (w 1870r) z inicjatywy kolejnego proboszcza – ks. Macieja Filistina, a z pieniędzy zebranych przez wiernych, kaplicę zburzono i w jej miejsce wybudowano nową z cegły według projektu okręgowego budowniczego Weidnera. Budowla składała się z nawy głównej (wysokiej na 9 metrów) z przedsionkiem, prezbiterium oraz przybudówki w kształcie wieżyczki z otworem, w którym umieszczono sygnaturkę. Prawdopodobnie wówczas w ołtarzu znajdowała się figura św. Nepomucena. W 1904r. kaplica została przebudowana i powiększona, naprawiony został także dach. Wówczas też kaplica już jako kościół została poświęcona ponownie św. Janowi Nepomucenowi. W 2003r. dzięki staraniom obecnego proboszcza ks. Marcina Kulisza kościół przeszedł kolejny remont.


Kościół pw. św. Jana Nepomucena w Sierakowie


Figurka św. Jana Nepomucena – we wnęce wieży kościoła

Na podstawie:
https://parafiasierakow.pl/

Zdjęcia:
Meandry Historii