Niewypały

W roku 1961 w Gazecie Lublinieckiej pojawia się kilka ostrzeżeń związanych z niewypałami. Mimo, że od […]