Tysiąclatka ze Strzebinia

W latach 60-tych wybudowano wiele szkół w naszym powiecie. Jedną z nich była nowa szkoła w Strzebiniu. Oficjalnie oddana do użytku 31 sierpnia 1961r. (jako tzw. tysiąclatka). Kierownikiem nowej szkoły został pełniący tą funkcję od 1945r. Kazimierz Ostrowski (zmarł 6 lat później). Patronem szkoły został pochodzący z Prądów – Juliusz Ligoń- kowal, działacz, poeta ludowy.