Guido Brause

Guido Georg Wilhelm Brause urodził się 7 sierpnia 1847r. w Kochanowicach w rodzinie Carla Brause i Luizy z d. Woedtke (miał 5 rodzeństwa).


Guido Brause

Jego ojciec Carol Brause był dyrektorem kancelarii księcia Adolfa Hohenlohe-Ingelfingen w Koszęcinie.


Litografia pałacu w Koszęcinie 1850-1860. Tu wychowywał się młody Guido

Pierwsze nauki pobierał u prywatnego nauczyciela w Koszęcinie. W wieku 12 lat wstąpił do gimnazjum w Nysie, a następnie naukę kontynuował w Opolu. Wstępuje do armii cesarskiej. Jako oficer artylerii bierze udział w wojnie prusko-francuskiej w walkach pod Metz, i bitwach pod Vionville czy Le Maus.


Bitwa pod Vionville w sierpniu 1870r. w której uczestniczył Guido Brause

W sierpniu 1870r.  w bitwie pod Gravelotte, ginie jego starszy brat Max Brause (studenta akademii leśnej w Eberswalde).

Zwycięstwo wojsk pruskich pod Gravelotte, okupione zostało stratą ponad 20 000 żołnierzy,
podczas tej bitwy zginął brat Guida – Max

Po wojnie służy w artylerii polowej w Pułku nr 3 Brandemburgii (Brandenburgisches Feldartillerie-Regiment Nr. 3), a następnie w 1890r. w randze kapitana zostaje przydzielony do 2 Pułku Artylerii Polowej Gwardii w Poczdamie (2. Garde Feldartillerie-Regiment), skąd dwa lata później, w stopniu majora, wraca do poprzedniej jednostki.


Feld-Artillerie-Regiment General-Feldzeugmeister Brandenburgisches Nr.3

żołnierze jednostki w której służył po wojnie francusko-pruskiej Brause

Za swoją służbę zostaje odznaczony: Krzyżem Żelaznym 2 Kl., Wojskowym Medalem Zasługi 1 Kl., Czerwonym Orłem 4 Kl., i Orderem Korony Rumuńskiej 4 Kl.

Podczas służby często obserwował otaczającą go przyrodę, a że miał talent do obserwacji, a także rysunku – często utrwalał na papierze zauważone przez siebie gatunki flory.

W 1900r. przeszedł w stan spoczynku w stopniu podpułkownika. W 1905 roku – został współpracownikiem Botanicznego Ogrodu i Muzeum w Berlinie, a także członkiem Towarzystwa Botanicznego prowincji Brandemburgii.


Fragment Ogrodu Botanicznego w Berlinie – zdjęcie współczesne

W latach 1907-1908 wziął udział w ekspedycji Adolfa Friedricha zu Meclenburga do Afryki, zaś zebrane przez ekspedycję rośliny zostały przekazane berlińskiemu muzeum.


Zdjęcie z wyprawy do Afryki, w której uczestniczył w Guido Brause

Pod okiem kustosza muzeum botanicznego w Berlinie Georga Hansa Emmo Wolfganga Hieronymusa wyspecjalizował się w paprociach opracowując zbiory naukowców z całego świata m.in.: zbiory Ernsta Ule z Amazonii, Georga Eduarda Selera z Meksyku, Friedricha Vaupela z Samoa, René Maire z chińskiej prowincji Yunnan i Karla Adolfa Georga Lauterbacha z Nowej Gwinei.


Georg Hieronymus, kurator Muzeum i Ogrodu Botanicznego w Berlinie,
z nim współpracował Guido Baruse, stoi pierwszy od lewej

Dla Hieronymusa wykonał ilustracje paproci, które zostały opublikowane w latach 1906-1909 w czasopiśmie „Hedwigia”.

Rysunek paproci wykonany przez Guido Brause

Udało mu się także opisać kilkadziesiąt nowych gatunków paproci. Kilka z nich zostało nazwane na jego cześć: Asplenium brausei Hieronymus, Cyathea brauseana Domin, Dryopterus brausei Hieronymus i Elaphoglossum brausei Rosenstock.


Dwie rośliny, które zostały nazwane na jego cześć

Mając 74 lata, Guido Brause w 1921r. przybył na Śląsk wraz ze swoją młodszą siostrą Elżbietą do Tarnowskich Gór, by wziąć udział w głosowaniu w Plebiscycie. Wrócił do Berlina rozczarowany, gdyż mimo, że w samych Tarnowskich Górach Niemcy zdobyli najwięcej głosów, to jednak w powiecie tarnogórskim przeważały głosy za Polską.


Przepustka dla osób urodzonych na terenie Górnego Śląska,
ale nie mieszkających tam – z powiatu tarnogórskiego,
za pewne takiej samej używał Guido Brause

Guido Brause zmarł po ciężkiej chorobie 17 grudnia 1922r. w Berlinie.

Na podstawie:
Guido Brause. Nachruf von Th. Loesener.
Biograficzny słownik przyrodników śląskich – Mirosław Syniawa
Wikipedia
https://skd-online-collection.skd.museum