Hipolit Tytus Szummer

Hipolit Tytus Szummer urodził się  4 stycznia 1894 w Częstochowie w rodzinie Władysława i Michaliny z Trawińskich.


Rodzina Szummerów, Hipolit stoi na środku

Ojciec Hipolita – Władysław był znanym i szanowanym lekarzem, który pełnił między innymi funkcję lekarza paulinów z jasnogórskiego klasztoru (państwo Szummerowie mieszkali na terenie klasztoru do 1912r. następnie w wynajętym mieszkaniu blisko klasztoru przy ulicy 3 Maja).


Władysław Szummer – ojciec Hipolita

Nie wiadomo w jakiej szkole rozpoczynał edukację młody Hipolit. Na pewno uczył się w  Gimnazjum Męskim w Częstochowie (zw. rządowym), które ukończył zdobywając patent w 1911r.

Następnie, poszedł w ślady ojca i rozpoczął studia na wydziale lekarskim carskiego Uniwersytetu Warszawskiego, które jednak przerwała wojna.


Hipolit Szummer

Wcielony do armii carskiej – dostał się do niewoli niemieckiej. Po jej zakończeniu zaciągnął się na ochotnika do wojska polskiego i został skierowany do szpitala wojskowego w Zegrzu. Szummer był tam ordynatorem na oddziale zakaźnym i wewnętrznym od sierpnia 1920r. do marca roku 1921. Po zakończeniu służby wrócił na studia – tym razem do Krakowa, które ukończył w 1924r – zdobywając w marcu stopień doktora wszech nauk lekarskich.


Pierwsza strona „Absolutorium” ze studiów medycznych
na Uniwersytecie Jagielońskim

Pierwszą swoją pracę Szummer odbył w krakowskim szpitalu św. Łazarza na oddziale chirurgicznym. Następnie przeniósł się do Rydułtów – tam pracował jako lekarz chirurg w „Lecznicy Spółki Brackiej”.

W połowie 1927r. Hipolit Szummer ożenił się z Euzebią Bajdecką (będą mieć 4 dzieci: Magdalenę, Macieja, Rudolfa i Andrzeja – poza Rudolfem wszystkie urodzą się w Lublińcu). Ślub odbywa się w Częstochowie. Wydaje się też, że wtedy dr Szummer postanawia zamieszkać z żoną w Częstochowie i otwiera swój gabinet lekarski przy ulicy Wieluńskiej 42.

We wrześniu 1928r. po raz kolejny Hipolit Szummer zmienił pracę – tym razem przeprowadził się do Lublińca,


Państwo Szummerowie w Czarnym Lesie
u nadleśniczego Karola Siostrzonka,
pierwsza po lewej Euzebia Szummer, trzeci po prawej siedzi dr. Szummer,

gdzie został mianowany lekarzem okręgowym.


Spis lekarzy w powiecie lublinieckim z 1929r.

Otrzymał także funkcję kierownika Szpitala Lecznicy Braci Seltenów w Lublińcu, po zwolnionym stanowisku przez dr Wiktora Ratkę.


Szpital w Lublińcu, którego kierownikiem od 1928r. był dr Szummer
zdjęcie wykonane pod koniec przebudowy

W 1933r. dodatkowo dr Szummer objął opieką osoby bezrobotne oraz ich rodziny z powiatu lublinieckiego (za zmarłego dr Wilhelma Siwonia)


Hipolit Tytus Szummer

Dr Szummer od 1928r  mieszkał w domu pana Kolano – przy Damrota 1, zaś około 1936r przeniósł się do wybudowanej przez firmę budowlaną prowadzoną przez teścia Hipolita –  Józefa Bajdeckiego – willi przy ulicy Sobieskiego (w czasie okupacji mieściła się tam placówka Gestapo, zaś po wojnie w budynku działała przychodnia lekarska, a następnie otwarto żłobek miejski – który działa tam po dzień dzisiejszy).


Willa rodziny Szummerów w Lublińcu, przy ulicy Sobieskiego


Rodzina doktora Szummera – żona Euzebia oraz dzieci, od lewej:
Magda, Maciej, Rudolf i Andrzej (na tarasie willi w Lublińcu)

W sierpniu 1939r. rodzina Szummerów wyjechała na wakacje na Podlasie – do Janowa Podlaskiego, skąd pochodził ojciec Hipolita. Tam spędzali nie tylko letnie dni, ale każdą wolną chwilę. Szummerowie od wielu pokoleń bowiem, posiadali tam młyn zwany „Zaborek” i gospodarstwo rolne.


Hipolit Szummer oraz teściowa Julia Bajdecka z wnukami
w Zaborku, latem 1939r.

Tuż przed wybuchem wojny Hipolit – zostawiając żonę i dzieci w Janowie dotarł do Lublińca, jednak na tyle późno, że musiał od razu podjąć decyzję o ewakuacji. Wraz z teściem na piechotę dotarł do rodziny. W grudniu Szummerowie zamieszkali w Częstochowie, gdzie w mieszkaniu teściów przy ulicy Wieluńskiej 14 Hipolit prowadził praktykę lekarską.


Informacja o świątecznych dyżurach lekarzy w Częstochowie,
w listopadzie 1942r.

W październiku 1944r. do Częstochowy udał się gen. Leopold Okulicki komendant główny Armii Krajowej (mianowany na to stanowisko – kilka tygodni wcześniej) by utworzyć tam Sztab Główny AK. Szef sztabu Okręgu Kieleckiego, podpułkownik „JELITA” – skierował go do Hipolita Szummera jako człowieka zaufanego. To właśnie u niego w domu przez pierwsze dni swojego pobytu w Częstochowie zamieszkał Okulicki, zaś następnie z pomocą żony dr Szummera – Euzebii, znalazł bezpieczne mieszkanie.


U góry, pierwszy od prawej stoi płk. Leopold Okulicki,
wśród dowództwa Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR w 1942r.

Po wojnie dr Szummer przeprowadził się do mieszkania przy Alei Kościuszki. Pracował między innymi jako lekarz rejonowy w Ubezpieczalni Społecznej w Częstochowie.


Legitymacja służbowa dr Hipolita Szummera z 1946r.

Dr Hipolit Tytus Szummer zmarł 12 lipca 1971r. i został pochowany na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.


Grób rodziny Szummerów w Warszawie

Na podstawie:
Archiwum rodzinne – pan Marek Szummer
Kurier Częstochowski nr 271 z 1942r.
Wiadomości Częstochowskie nr 91 z 1906r.
Nowak Stanisław „Z moich wspomnień. Cz. 2, Częstochowa”, 1933r.
Sprawozdanie Związku Gospodarczego Lekarzy Polaków Województwa Śląskiego za rok 1929
Życie Częstochowy, 1947, nr 73
Niedziela nr 4 – 1928r