Izba Tradycji LO

Szkolną Izbę Tradycji i Pamięci Narodowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Lublińcu otwarto w 1981 roku w sali nr 6 na II piętrze.

Izba posiadała kilka stałych ekspozycji. Pierwsza w niej wystawa poświęcona była dziejom 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty.

Inne wystawy dotyczyły historii szkoły, upamiętniały udział Polaków w walkach na frontach II wojny światowej, historię Lublińca oraz życie i działalność Konrada Manki.

W izbie tej odbywały się spotkania mieszkańców Lublińca i zaproszonych gości z kombatantami – uczestnikami powstań śląskich i II wojny światowej. Przechowywano w niej sztandary lublinieckich organizacji kombatanckich.

Oprócz licznych fotografii, w izbie prezentowano mundury wojskowe,

odznaczenia, dokumenty, urny z ziemią z pól bitewnych z lat 1939-1945 oraz liczne tablice informacyjne.

Kłopoty lokalowe szkoły spowodowały ulokowanie w izbie – sali lekcyjnej. Kolejnym krokiem likwidującym Izbę, było przekazanie jej zbiorów, w większości, do Izby Tradycji Jednostki Wojskowej w Lublińcu.

W 2016r. w tej samej sali – otwarto Sala Tradycji Zespołu Szkół nr 1 im. Adama Mickiewicza.

Na podstawie:
Sebastian Ziółek
Archiwum Hufca Lubliniec