Marian Riess

Marian Roman Riess urodził się 1 kwietnia 1894r. w Krakowie w rodzinie Franciszka i Jadwigi z domu Gostkowskiej. W 1912r. ukończył renomowane C.K III Gimnazjum w Krakowie i 28 czerwca zdał maturę. Następnie podjął studia na Uniwersytecie Jagielońskim na wydziale prawa.

Gimnazjum w Krakowie, w którym uczył się Marian Riess w latach 1907-1912

Studia przerwała I wojna światowa. Marian Riess zaciągnął się do Legionów Polskich. Służąc w V baterii 1 pułku Artylerii Lekkiej Legionów Polskich – walczył na froncie wołyńskim. Wziął udział w bitwach pod Styrem i Stochodem.


Żołnierze 1 pułku Artylerii Lekkiej Legionów Polskich na pozycjach nad Styrem

29 sierpnia 1917r. ze względu na stan zdrowia został zwolniony ze służby i został uznany za inwalidę. Wrócił na studia, równocześnie odbywał praktykę w starostwie powiatowym w Myślenicach. 7 października 1918r. uzyskał tytuł doktora praw na UJ. W roku 1921r. dwukrotnie sprawował funkcję komisarza powiatowego, najpierw w Myślenicach, następnie w Nowym Sączu.

W 1922 pracował na stanowisku referendarza w Wydziale Prezydialnym Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego. Tą samą funkcję pełnił w roku 1925 w Wydziale Prezydialnym Urzędu Województwa Krakowskiego.

We wrześniu 1925r został skierowany do Pszczyny – tam pełnił funkcję referendarza i zastępcy starosty. Następnie objął stanowisko wicestarosty, które piastował do połowy 1937r.


Odsłonięcie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Pszczynie w 1927r.
Marian Riess stoi czwarty od lewej

Jesienią 1937r. przeprowadził się do Lublińca, gdzie najpierw pełnił funkcję p.o starosty,

a następnie, aż do września 1939r. piastował urząd lublinieckiego starosty.


Marian Riess

Marian Riess był członkiem, a następnie prezesem zarządu Polskiego Związku Zachodniego w Pszczynie. Aktywnie działał w strukturach Ligi Morskiej i Kolonialnej i Polskim Czerwonym Krzyżu. Był także przewodniczącym Miejskiej Kasy Komunalnej w Lublińcu.

Za swoją odwagę w walce i działalność na rzecz II RP – został uhonorowany: Srebrnym Krzyżem za Zasługi (1932) oraz Medalem Niepodległości (1933r).

Prywatnie żonaty z Marią z domu Łopińską.

We wrześniu 1939r. znalazł się na liście proskrypcyjnej tzw. wrogów Rzeszy czyli w Sonderfahndungsbuch Polen, która to lista była alfabetycznym wykazem imiennym zawierającym ponad 61 tys. nazwisk Polaków najbardziej zasłużonych dla Polski, przeznaczonych do aresztowania i likwidacji na terenach wcielonych do III Rzeszy w ramach operacji Tannenberg.

Niestety nie znane są jego losy podczas wojny. Wiadomo, że trafił do Afryki, gdzie zmarł 28 stycznia 1942r. i został pochowany  na cmentarzu w Livingstone w Zambii.


Grób Mariana Riessa na cmentarzu w Livingstone

Najbardziej prawdopodobnym wytłumaczeniem pojawienia się Mariana Riessa w Zambi – jest ewakuacja ludności cywilnej, zwolnionej wcześniej z sowieckich łagrów, z Iranu. latem 1942r. ruszyły transporty do Afryki, w tym do Zambii do Livingstone. Niestety teorii tej przeczy data śmierci Riessa, czyli styczeń 1942r.

Na podstawie:
Janusz Mierzwa – Słownik biograficzny starostów Drugiej  Rzeczpospolitej
Baumfeld Gustaw –  Artyleryi legionów pułk pierwszy, Kraków 1918r.
FotoPolska
Tygodnik na Powiat Lubliniecki, nr 38 z 1937r.
Projekt – Harcerska Afryka 2020