Lubliniecki Ogrójec

Samotna modlitwa Jezusa w ogrodzie Getsemani

była częstym motywem dla którego przy kościołach lub na cmentarzach wznoszono specjalne kaplice zwane Ogrójcami. Przy kaplicach tych gromadzono się najczęściej w Dzień Zaduszny oraz w Wielki Czwartek. 


Kaplica Ogrójec w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Raciborzu

W naszym powiecie taką kaplicę posiada kościół pw. św. Mikołaja. Ogrójec lubliniecki znajduje się na zewnętrznej  – południowej ścianie tego kościoła (między kaplicą św. Boromeusza a prezbiterium). Nie znana jest dokładna data jego powstania. Wg. Jana Fikusa jest to koniec XIX wieku. Nie znany jest także ani pierwotny wygląd kaplicy, ani usytuowanie znajdujących się w niej figur. Także miejsce, w którym się znajduje nie jest pierwotne. Wiadomo, że w czasie II wojny światowej – kaplica ta miała znajdować się po północnej stronie kościoła. Ogrójec był wielokrotnie remontowany. W okresie międzywojennym i tuż po wojnie – zajmowała się tym firma pana Roberta Zowady.


Ogrójec przy kościele pw. św. Mikołaja  – lata 90-te XX wieku

W kaplicy znajdowało się pięć figur: Chrystus modlący się, Anioł, oraz trzech apostołów: Piotr, Jakub i Jan. W latach 80-tych – skradziono figurę Anioła, w czasie opracowywania przez pana Jana Fikusa monografii kościoła pw. św. Mikołaja  – w 1998r. w Ogrójcu znajdowały się pozostałe 4 rzeźby. Obecnie można zobaczyć już tylko Jezusa oraz dwóch apostołów Jakuba i Jana.


Jezus i apostołowie: Jakub i Jan

Ogrójec otoczony jest metalowym płotkiem – wcześniej był drewniany. Wewnątrz kaplicy znajdują się kamienie imitujące skały, które zostały tutaj umieszczone najprawdopodobniej podczas remontu w 1931r. Zaś ściany przedstawiają pejzaż z drzewami w głębi – miasto. Nad modlącym się Jezusem wisi – sześcioramienna gwiazda, zaś po prawej stronie na ścianie obraz rzeźbiony w drewnie Matki Boskiej z Dzieciątkiem.


Ogrójec – widok współczesny  – kwiecień 2022r.

W styczniu 1945r. podczas wkraczania wojsk sowieckich do Lublińca, pocisk uderzył w ścianę wschodnią kaplicy św. Boromeusza(wówczas pw. Najświętszego Serca Jezusowego). Wówczas uległ poważnemu uszkodzeniu także Ogrójec. Gruntowny remont po raz kolejny przeprowadziła firma pana Zowady. Wtedy pokryto dach kaplicy blachą ocynkowaną, a pracownia malarska pana Edwarda Szatana z Lublińca odnowiła polichromię pięciu figur.


Kaplica Ogrójec w czasie wielkanocnym w 2003r.

Na podstawie:
Jan  Fikus – Siedem wieków Fary w Lublińcu

Zdjęcia:
Maria Prauzner-Bechcicka
Fotopolska,
Jan  Fikus – Siedem wieków Fary w Lublińcu
Andrzej Musioł