Zespół Pieśni i Tańca „Halka” – duma miasta

Powoli będziemy się żegnać z rokiem 1961. Nie można jednak tego zrobić bez wspomnienia o dumie lubliniczan ze swojego Zespołu Pieśni i Tańca „Halka”. Dumie, która z roku na rok będzie rosła, a która przebija z coraz częstszych artykułów w gazecie. Opiekę nad zespołem sprawowała wówczas Spółdzielnia Pracy Remontowo-Konserwacyjnej. W zespole działały sekcje: chóralna, taneczna, teatralna, muzyczna, satyryczno-estradowa i recytatorska. W 1961r. Zespół przygotowywał się do Jubileuszu 40-lecia swojego istnienia (był on kontynuatorem założonego w 1919r. Towarzystwa Śpiewu „Halka”). W repertuarze z początku lat 60-tych znalazło się miejsce na bajkę Andersena „Królowa Śniegu” w reżyserii Czesława Ostrowskiego (bajkę wystawiano także w szkołach, między innymi w Lubecku i Glinicy), komedię „Porwanie Sabinek” czy nowy program estradowy „Kto Co Lubi”. W 1961r. w programie Halki znalazł się montaż z opery „Flis” – Stanisława Moniuszki – wyreżyserowany przez Józefa Klimanka i pod kierownictwem muzycznym Piotra Żaka.