Sztrykowanie

Autor: Georg Thomas Janus
 
Witom wos przociele naszyj godki, kejby inycyj pra … Na podzim tsza śe rubo łogacić, łoblykać prowda? Dyć przeca mom recht, yj-ino tsza tyrać we rubych a ciciatych łachach, zys ryma poradzi drap chycić, a dyć mocie wjydzieć przod se ludki radziyli po swojymu gupje niybyli. Poradziyli sztrykować, heklować, sztopować. Przod te sztrykowanie zdało śe korzdyj freli umjeć. Dziołchy poradziyoły sztrykować rozmajte łone: cwitry, zoki, makowy, szale, westy, golfy, owerole, itp. Mjały grajfka ku tymu. Mocie wjedzieć – na dwoch drotkach poradziyoły: na telewizor kukać „Niywolnica Izaura”, na bajtle wachować, a filować kej chopsie smyko – przitymu sztrykować po leku. Dyć tego po prowdzie pedzieć, żodyn chop niyporadzi. Zaś ku heklowanio tsza boło mjeć łoblecone bryle, brynokle sam przi tyj robocie. Niyśmjała śe żodno ani na kwila mamlaśić, tsza śe boło ciutka sztryngnonć, a pjeronym zworzać coby tyn wzorek, musterek wyszoł na cycy podug planu. Baby, frele, omy, starki, dziołchy lubjały heklować: serwetki, łobrusy a inksze dekoracyje, we modzie boły take malućke serwetki pod szklonki. Potyn śe lubjały aśić tymi łonymi na klachach przi kawje, a dobrym kołocu. Rod łosprawjały ło tych knifach, niykej godzinoma śwjatcyły a se przoły. Dycko sztopowanie boł mus, fto stare lompy sztopuje tyn naprowdy szporuje. Bych sam podug mojego mjarkowanio pedzioł, zawjela przi tymu szpasu niy boło. Bajtle rod lotali, ciekali po placu, galoty abo cwitry drap zdrachali, tsza boło te potargane, schaharzone łosprute dziurawe zoki, cwitry, galoty a inksze klamoty poflikować. Tus-z mamulki je sztopowały takom srogom nadlom, jygłom, igłom. Dyć pojakymu ? Toć potakymu! Coby niy wyciepować łoblecynio na hasiok. Przod ludzie niymjeli tyla pijyndzy, a łachy boły kupa wort. Ludki na bes tydziyń łoblykali rozmajte hadry, bylejake fitki, mycki, hustki. Ja ale na niydziela inkszo inkszoś, szykowne, porzondne, biglowane galoty, gryfne garsonki, ancugi, mantle, klajdy, jakle – we śranku na biglu dyndały…
Casy momy inksze, inacyj śe dzisiej łoblykomy pra.. a durch godom niykej myni we śranku je wjyncyj we kabzi i portmanyju. Znojdom śe damulki i panocki kiere durch wajajom isz niy majom co na sia łoblyc…Hofcie mi śe sam zdrowo, a maszkytcie mi sam poleku dyć zdrowje niy je na sprzedej pra.. Pozdrowjom
 
Na zdjęciu pani Danuta Woźniak,
która fantastyczne rzeczy szytrykuje i dzisiaj w Czechowicach Dziedzicach