Zakład Ekspoatacji Kruszywa w Cieszowej

55 lat temu w Cieszowej otwarto Zakład Eksploatacji Kruszywa (Przedsiębiorstwo Kruszyw Mineralnych i Lekkich w Cieszowej – nazwa z początku lat 70tych). Zakład został wybudowany kosztem 27 milionów zł w 1967r. Wówczas w zakładzie pracowało 67 osób. Prognozowane wydobycie miało wynosić 220 tyś ton, zaś złoża miały być eksploatowane przez 15 lat. Jeżeli dobrze się doszukałem – ostatnim złożem, z którego wydobywano żwir, było złoże Cieszowa VI, z którego zakończono wydobycie w 2012r.