Colsztok i blajsztift

Autor tekstu: Georg Thomas Janus
Witomy wos przociele naszyj godki. Dziśej se połosprawjomy ło Colsztok- u. – po pol. metrówka. Zollstock – pochodzynia niem. Teroski poduk mje! boch som je fachowcym, fachmanym aji mom dyplom majstra, śe sam poas-za. Tuos-z to je do mje blank delikatny tymat. Jo jako fachman rzymiosła bych śe gańbjuł przilyś bez COLSZTOKA na fucha, bausztela – budowa. Toć jus-z za sztifta – ucznia nos uczyli jednego, pamjyntej Jorguś na coluśki twoj żywot. Ńybyda sam upjynkszoł tymatu to je śwjynto rzec-z, joch jednego śe przi naszych starych ślońskych majstrach wyszkoluł, łordnungu-porzondku, a szkolyłech śe na stolarni we Woznikach Śl. COLSZTOK i blajsztift, to je naprowdy mus i jus i szlus. Kej śe ńychces-z zblamować na budowje – bauszteli abo kej przidzie ci iś na fucha, ńy zapomńi COLSZTOKA, bo će weznom za pyproka,
Kożdy arbajcanzug mo na tyn COLSZTOK i blajsztift ze prawyj strony galot tako podugowato gabza, taki szlic i tam je plac na ńego. Na ślońsku śe zowdy godało kej cośik robis-z, tuos-z rob to ros a porzondnie, cobyś dwa razy ńy muśioł. Do roboty tsza podlyś ze reszpektym, a kożdy majster mo śe honorowo przikłodać do swojego majstersztika.. a to co śe robi tsza naprowdy lubjeć..pra.. Hofcie mi śe sam zdrowo..a ńy majstrujcie fuszerek.