Tomasz Dymek

Tomasz Dymek urodził się 6 lutego 1907r. w Bugaju pow. Wieluński. 13 marca 1930r. rozpoczął służbę wojskową w 74 Górnośląskim Pułku Piechoty w Lublińcu, gdzie został przydzielony do kompani ckm jako taśmowy.


Tomasz Dymek (zaznaczony kropką), podczas ćwiczeń 74 gpp

We wrześniu 1931r. została nadana mu odznaka pułkowa, którą otrzymał będąc w stopniu starszego strzelca.


Legitymacja  – poświadczająca otrzymanie przez Tomasza Dymka
odznaki pamiątkowej 74 gpp

Ze względów zdrowotnych nie wziął udziału w wojnie obronnej w 1939r. W trakcie wojny został zesłany na roboty do Niemiec, a w 1943r. wraz z rodziną do Francji, gdzie pracował jako rolnik.


Arbeitskarta wystawiona na Tomasza Dymka w marcu 1943r.

Do Polski wrócił rok później (1944r) i zamieszkał w Tuchaniu (łódzkie). Po wojnie przeniósł się do Borowca (powiat Nowosolski), gdzie do emerytury – pracował na własnym gospodarstwie rolnym.

Zmarł 12 lipca 1997r. w Nowej Soli i został pochowany na cmentarzu w Siedlisku pow. Nowosolski

Opracowane na podstawie:
Wspomnienia – Adrian Libner