Paweł Turski

Paweł Turski urodził się 26 czerwca 1905r. w Deraźne (obecnie wieś na Ukrainie, w rejonie kostopolskim obwodu rówieńskiego).

W 1934r. ukończył kurs Szkoły Podchorążych dla Podoficerów w Bydgoszczy.

W 1935r. podporucznik Paweł Turski – pełnił funkcje dowódcy plutonu 3 kompanii ciężkich karabinów maszynowych w 74 Górnośląskim Pułku Piechoty.

ppor Paweł Turski – stoi pierwszy od lewej ok. 1935r
74 GPP – pluton 3 kampanii ciężkich karabinów maszynowych

Był oficerem w 4 kompanii Obrony Narodowej, a także komendantem powiatowym Przysposobienia Wojskowego w Lublińcu (w 1939r).


4 Kompania Obrony Narodowej 74 GPP w 1937r.
w środku mjr. Franciszek Żak, po jego prawej stronie – por. Paweł Turski

W latem 1939r. por. Paweł Turski – został wyznaczony na dowódcę 1 Kompanii ON „Koszęcin” wchodzącą w skład baonu ON „Lubliniec”, którym dowodził mjr Franciszek Żak. 1 września 1939r. jego kompania obsadziła zachodni odcinek pozycji opóźniającej na linii szosa lubliniecka – Srocza Góra – zachodni skraj parku pałacowego – stacja kolejowa. Zadaniem oddziału – było powstrzymywanie niemieckiego uderzenia przez 6 godzin, celem osłony głównej pozycji opóźniającej Krakowskiej BK pod Woźnikami. Baonowi „Lubliniec” udało się wykonać zadanie, okupił je stratami: kilkudziesiącioma poległymi i rannymi (ośmiu żołnierzy baonu – spoczywa na cmentarzu w Koszęcinie), a także czasowym rozproszeniem. Jednak ostatecznie oddziałowi udało się dotrzeć w rejon czarny Las-Ligota Woźnicka i wziąć udział w walkach 2 września pod Woźnikami i Żarkami.

Nieznane są dalsze losy porucznika Pawła Turskiego. Wiadomo, że został zamordowany przez NKWD w kwietniu 1940r, a jego ciało wrzucono do dołu w lesie w Bykowni (wieś w granicach Kijowa). Nazwisko Pawła Turskiego pojawia się na tzw. Ukraińskiej Liście Katyńskiej – wielu z oficerów, którzy się na niej znaleźli zostało zatrzymanych już po działaniach wojennych i osadzona w więzieniach na Ukrainie i Białorusi.

Wszystkie szczątki polskich ofiar w tym także porucznika Pawła Turskiego, po ekshumacji (które trwały od 1971 do 2012r.) uroczyście pochowano w jednym miejscu, położonym w samym sercu Polskiego Cmentarza Wojennego w Bykowni.

Opracowane na podstawie:
Wikipedia
Ukraińska Lista Katyńska
Oddział Wydzielony „Lubliniec” – Adam Kurus
Polski cmentarz wojenny Kijów-Bykownia tom VI – red. nauk. Andrzej Krzysztof Kunert

Zdjęcia:
Oddział Wydzielony „Lubliniec” – Adam Kurus
Polski cmentarz wojenny Kijów-Bykownia tom VI – red. nauk. Andrzej Krzysztof Kunert
Zdjęcie – Kamil Ruta