Paweł Cierpioł

Paweł Cierpioł urodził się 18 grudnia 1904r. we wsi Chwostek (powiat lubliniecki) w wielodzietnej rodzinie Józefa Cierpioła. Wraz z braćmi – Janem i Józefem oraz ojcem – uczestniczył w III Powstaniu Śląskim. Uczęszczał do Państwowego Gimnazjum Matematyczno-Przyrodniczego im. Stanisława Kostki w Królewskiej Hucie, gdzie w 1932r. zdał maturę. Wstąpił do Policji Państwowej i po odbyciu stażu w policji kryminalnej, objął stanowisko komendanta posterunku w Mikołowie, a następnie w przygranicznych Makoszowach.

Nie znany jest jego przydział i losy w czasie kampanii wrześniowej w 1939r. Wiadomo, że w tym czasie znalazł się na Kresach, z których jeszcze jesienią 1939r. wrócił na Śląsk i zaangażował się w działania konspiracji rybnickiej. W czerwcu 1940r. przeszedł do wywiadu sztabu okręgu śląskiego – ZWZ/AK  pod dowództwo Karola Kornasa.

W tym też czasie do obozu koncentracyjnego trafia jego ojciec Józef oraz bracia – Jan i Józef. Żaden z nich nie opuści murów obozu – wszyscy trzej zginą tam.


Brat Pawła – Józef Cierpioł w KL Auschwitz

Tymczasem Paweł Cierpioł, po aresztowaniu Karola Kornasa wraca do Rybnika i tam zostaje zastępcą porucznika Władysława Kuboszka, rybnickiego inspektora ZWZ/AK, kieruje tam inspektoratem wywiadu.

Gdy w lutym 1944r. porucznik Kuboszek zostaje aresztowany – to Cierpioł ps. Makapol – zostaje szefem inspektoratu rybnickiego AK. Uważając Sowietów za wrogów i okupantów – zakazał w swoich oddziałach współpracy z partyzantką radziecką.

Na początku 1945r. gdy na Śląsk wkraczają Sowieci, umieszcza swoich ludzi w strukturach UB i MO. Dzięki temu – udaje mu się częściowo sabotować te instytucje. Jego oddziały nie ujawniły się w 1945r. za to przeszły po raz kolejny do podziemia – tym razem w strukturach Konspiracyjnego Wojska Polskiego, a następnie samotnie – grupa „Makapola”. Przez dwa lata używając ps. Rokowski – walczył z komunistami, ukrywając się w lasach i prowadząc nierówny bój.


Paweł Cierpioł – Makapol

Widząc niemożność i bezsens prowadzenia dalszej walki w kwietniu 1947r. korzystając z amnestii – Paweł Cierpioł ujawnił się wraz z oddziałem leśnym Antoniego Sztajera.

Mimo amnestii większość żołnierzy, którzy się ujawnili, została po kilku miesiącach aresztowana i w wielu przypadkach zamordowana, lub skazana na długie lata więzienia. Zaś Paweł Cierpioł najprawdopodobniej został zastrzelony, gdy w maju 1947r. próbował przekroczyć czechosłowacką granicę, podczas zastawionej na niego przez UB – pułapki.

Na podstawie:
http://www.dws-xip.pl/PW/bio/c11b.html
Śląsk 1997r nr 3