Dr Kazimiera Marxen mniej mi jest znana, wiem że była przez cały czas lekarzem oddziału żeńskiego. […]