Bernard Gałuszka

Bernard Gałuszka urodził się 23 maja 1914r. w Murckach (obecnie dzielnica Katowic). Egzamin dojrzałości zdał w Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie w czerwcu 1934r.

W Seminarium Pszczyńskim działała bardzo prężnie III Męska Drużyna Harcerska im. Karola Miarki. Jest całkiem prawdopodobne, że jej członkiem był Bernard Gałuszka – podobnie jak inni absolwenci tej szkoły: Ludwik Klama (Komendant Hufca Lubliniec), Szulc Alfred (drużynowy w Lubszy) czy Józef Pukowiec (Komendant Chorągwi Śląskiej w czasie okupacji).


Budynek Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie,
które ukończył Bernard Gałuszka

Następnie  został skierowany do pracy w Kamienicy Śląskiej – gdzie uczył w Szkole Powszechnej, a także prowadził chór przy Towarzystwie Śpiewaczym im. I. Paderewskiego.


Bernard Gałuszka ze swoimi uczniami w szkole w Koszęcinie – 1936r.

W 1936r. został przeniesiony do Szkoły Powszechnej w Koszęcinie, gdzie pracował między innymi jako nauczyciel religii.


Szkoła Powszechna w Koszęcinie, w której uczył Bernard Gałuszka – 1937r.

W Koszęcinie pełnił funkcję dyrygenta w tamtejszym Towarzystwie Śpiewu „Lutnia”, z którym w 1937r. zajął 5 podczas VI Zjazdu Kół Śpiewaczych w Lublińcu.


Zjazd Kół Śpiewaczych w Lublińcu w 1937r.
w którym udział wziął z Chórem „Lutnia” – Bernard Gałuszka,
jest prawdopodobne, że na zdjęciu – właśnie idzie reprezentacja tego chóru,

W sierpniu 1939r. zmobilizowany i przydzielony do 11 pułku piechoty stacjonującym w Tarnowskich Górach w stopniu podchorążego rez. jako dowódca III III plutonu(najprawdopodobniej w III batalionie dowodzonym przez mjr. Jana Bajtlika). 5 września 1939r. zginął w czasie walki w okolicy Bydlina. Został pochowany w zbiorowej mogile.


Grób żołnierzy września 1939 w Bydlinie, w którym pochowano także Bernarda Gruszkę

W czerwcu 2020r. grób żołnierzy w Bydlinie, miejsce spoczynku Bernarda Gałuszki,  został odrestaurowany za sprawą Instytutu Pamięci Narodowej oddział w Krakowie.

Postać Bernarda Gałuszki – została upamiętniona także w 1958r. na tablicy, która znajduje się dawnym budynku Seminarium Nauczycielskiego w Pszczynie przy ulicy Bogedaina 20.


Tablica pamiątkowa w Pszczynie, na której znajduje się także Bernard Gałuszka

Na podstawie:
Nauczyciele Ziemi Lublinieckiej w służbie polskiej oświacie
Dawny Bydlin
Barbara Szot
Sprawozdanie z 15-lecia pracy w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Pszczynie
Archiwum rodzinne – Tadeusz Gałuszka
www.sbc.org.pl