Jan Bernard Handy

Jan Bernard Handy, urodził się w 20 maja 1910r. w Szopienicach. Był synem Józefa i Marii z domu Schoen. Mieszkał w budynku przy Placu Powstańców 23/2. W 1929r. ukończył Państwowe Seminarium Nauczycielskie w Mysłowicach,


Budynek Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Mysłowicach

a następnie w 1932r. Kurs w Batalionie Podchorążych Rezerwy nr 5 w Krakowie. Otrzymał przydział mobilizacyjny do 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty. W pułku tym odbywał ćwiczenia na stanowisku dowódcy plutonu strzelców. W 1934r. został mianowany podporucznikiem, a w 1938r. porucznikiem.


Podporucznik Jan Handy j
est w otoczeniu żołnierzy z swojego plutonu (1937r)

Był nauczycielem i pracował w lublinieckich szkołach, w: Zakładzie Specjalnym dla dzieci głuchoniemych, w szkole powszechnej, a także w Publicznej Szkole Dokształcającej Zawodowej.


Grono pedagogiczne PSDZ w Lublińcu

Druh Jan Handy stoi w drugim rzędzie, drugi od lewej

Mieszkał w Lublińcu w budynku przy ulicy Mickiewicza 15.


Jan Handy wśród instruktorów Hufca Lubliniec
(siedzi, pierwszy od prawej)

W latach 30-tych był jednym z najpopularniejszych instruktorów Hufca Lubliniec, prowadził gromady zuchowe


Druh Jan Handy – wśród zuchów (1933r)

a także należał do Harcerskiego Kręgu Instruktorskiego


Jan Barnard Handy wśród członków Kręgu Instruktorskiego Hufca ZHP Lubliniec,

siedzi czwarty od lewej

W związku z zagrożeniem wojennym został powołany do służby czynnej w mobilizacji alarmowej 24 sierpnia 1939r. i wyznaczony na dowódcę 5 kompanii strzelców.


Podporucznik Jan Bernard Handy (zdjęcie z 1938r)

Podczas kampanii wrześniowej, dowodził kompanią na terenie powiatu lublinieckiego, na przedpolu Częstochowy i w Dębowcu. Podczas tej ostatniej bitwy został ranny. Następnie z grupą żołnierzy przedostał się na Lubelszczyznę. Po wkroczeniu Armii Czerwonej – 17 września 1939r. dostał się do niewoli sowieckiej. Przebywał w obozach w Starobielsku i Kozielsku. Wysłał stamtąd list do rodziny. Niestety paczka z ciepłą odzieżą wysłana do obozu – wróciła. Zamordowany w kwietniu 1940r. w Katyniu.


Groby w Katyniu odkryte przez hitlerowców

Został wpisany na kozielską listę NKWD nr 035/1 z dnia 16 kwietnia 1940 r., poz. 70; nr arch. 515.Ekshumowany w 1943r.
figuruje pod nr 2858 AM (Amtliches Material zum Massenmord von Katyń).

Opracowane na podstawie:
Marian Berbesz – Materiały prywatne
Józef Prażmowski – Szkolnictwo w województwie śląskim, Katowice 1938
Katyń – Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojskowego, Warszawa 2000
Marian Gąsowski „Wspomnienia”
Maria Śliwińska z Rodziny Katyńskiej w Katowicach

Zdjęcia:
Zbiory prywatne – Marian Berbesz
Zbiory prywatne – Alojzy i Marcin Gajek
Zbiory prywatne – Blanka Bulik
Archiwum Hufca Lubliniec
Katedra Polowa Wojska Polskiego