Zicherung

Autor: Georg Thomas Janus
 
Witomy wos przociele naszyj godki, dziśiej zrychtowołech wom ło, ZICHERUNG- u – czyli po pol. bezpiecznik – tyn bygryf je zdycka, pochodzynio niem. orginalno wersyjo- sicherung .. ze ślońszczone, przerobjone blank na nasze.. pra… Zicherung mo nojczyńści ze śtromym, czyli prądem, blank kupa spólnego. Przud robjyli te ZICHERUNG-i ze bjołyj ceramiki ło formje malućki flaszecki, ze tyćim na szpicy kapselkym. Dryn we tym ZICHERUNG-u szło namacać, a wykukać, kej byś rajń zyrkoł ćyńiuśko szpirala, we bjoluskiym kwarcowym pjosku zasuto, prziłonacono do wjyrchnego deklika, a heftńiynto ze spodńiom kapom ZICHERUNGA. Przud tsza buło tyn SICHERUNG wrazić do fasunga ze gwintym, a potyn wkludzić pod zygor, kaj mjoł swoj plac. Kejńykej poradziyło tyn Zicherung przepolić. Pojakymu tuos -z przyndy zdycka manipulowali przi śtekdozach, szaltrach, kablach. Kombinowali na fazach kaj śe yino dało, choby elekśtryki, a ło elektryce anungu – pojyńcio za wjela nymjeli. Kajńyjaki pjeron na placu krajzygom dzewo rznuł, a motor buł blank hajs, fest przegżony, abo betoniarom, miszmaszynom, miszong mjyszoł, a za fest ja nafolowoł i motor juzaś przegrzoł, poradziyło na zicher tyn ZICHERUNG wydu… Inkszy korki wyłonacyć. A te blank wynokwjoki te guptoki, poradzyły do Zicherunga rajń, mocie wjedzieć, blank ruby drot wrazić, coby tyn ZICHERUNG zreperować. Tuos-z po prowdzie pedzieć fachowo to ńy buło załonacone. Ryzyk fizyk se, keby go sztrom szlag chyciył, jednom gyrom na smyntorzu zowdy ryzykowoł. Take hopsztosy poradzyli w tyncos wynokwiać, dziśo ńy do pomyślynio pra… Pozdrowjom.