Wykopki

A mje śe pjerzinie, spomino Fojera na kartofel feryjach, inacyj pedziec wykopkach. Wele fojery stoli my wszyjske hylfery, pomaginiery cusamyn do kupy umorusani, utachani, usarpani, ubakani, umachani, urobjyni. Fojera śe hajcuje, czelodka sie raduje, a tsza bouło śe dać pozur coby ta flama ze fojery kajftorymu gymby abo kajkierymu harow niy hajcła. Pprzi skłodani fojerki dmuchało śe rajn, a fechtowało rynkoma abo dyktom wjyncyj luftu rajn coby śe tlyło, coby fojera cugu dostała a drap śe chycioyła. Niykej śe poleku ćmjoyła a trocha kadzioyła, kopcioyła a potyn naros ci kańś fest fukła gorkom flamom łognia. Tymu co huhoł dmuchoul bes pysk, poradzioyła fris przipolić, a ślypja przibronocić.

Kej jus-s kartofle bouły pozbjyrane, posortowane, a fory śniymi nafolowane. Prziszoł cas na Fojera. A ta fojera bouła ze suchego nacio, po kartoflach, a suchyj lebjody, zielo, mjeli my naprowdy fajne a pjykne kartofel feryje. Cołko czelodka dycko kożdego roka ło tyj gynał samyj porze za bajtla na polach ciekała szpas mjała. Ja ciutka uśmodrani, zbjyrali my Kartofle s familiyjom na polach. Swuocyli my na końec wykopkow nać po kartoflach ze brozdow, s pola na kupa, na hołda, a potyn śe ta nać polyło.

Wciepywali my kartofle do tych glutow po fojerze, ku tymu hasiu do rzaru. Prawje kożdy bajtel mjoł konsek holcoka, dugi konsek asty, abo kostyra, inkszy pedzieć patyk a gracoł tym patykym, grzeboł we fojerze. Tyn patyk śe na śzpicy zowdy trocha tloł, iśe mjało pjeronym szpas kej śe ńiym machało. Po ćimoku tyn glut na szpicy fajnie śe siwjyciouł ,szkloył. Przi machaniu, trza boło tyn patyk dobrze rozfechtować, toć bouł niyzapomniany efekt, robjouł śwjyconce sztrajfki abo kołka, achtki rozmajte krykloły po ćimoku szło wynokwjać. Za dobro kwila grabjoma wykulali my kartowle na wjyrch ze fojery, coby śe za fest niy hajcły, niyspolouyły. Łone mjały corno krusta. Kartofle ze fojerki nom bajtlom zowdy podłazioły, smakowały pra. Oma puć sam na bjer, pućcie ku mje padała: mocie sam, bjercie po kartoflu som fertig, yino niypoposzcie śe gymby, łone som fest gorke. Kartofle bouły richtig hajs, tsza bouło dać naprowdy pozur, przi szkubaniu krusty, yino śe tyn mjynksz wyszkubało, wyjodało, ty krusty, skory śe niy jadło, ale joch ja poradziouł zezrić, potyn mje skorało i niyskoro bebech bolouł, to bouł dycko toni szpas.

Przi tymu, pjyli my kompot s rabarberu, we gorcku s hynklym, konsek wusztu i zymuła, abo lynga tys-z śe zowdy znodła. Sam bouł kożdy uradowany, kożdy uśmodrany na gymbje, łod kartofli, kożdy wonioł fest na fojera, idzie pedzieć jechoł na wyndzok, bylimy usmyndzyni, a szłapy i gymby bajtli mos wjedzieś upyprane, umarasone, umorusane na amuynt, tym hasiym hoby kominiosze my wyglondali. Dopucować i łomyć nos tak ajnfach wartko niy szło, ale kożdy śe lahoł i radowoł. Mjeli my poprowdze pedzieć niywjela, a spominom ze syntymynt pedziouł niy bjydnie, niy skromnie a familyjnie fajniście magicznie. Pra…pozdrowjom