Wydmy Leśnej Doliny Małej Panwi

Wydmy Leśnej Doliny Małej Panwi – po ustąpieniu lądolodu jeszcze 12 tyś. lat temu panowały tu warunki pustynne w holocenie. Silne wiatry zachodnie kształtowały wydmy: wałowe, podłużne-paraboliczne, łukowo paraboliczne o od kilku do kilkunastu metrów wysokości.


Tu można zobaczyć warstwy nawiewowe-eoliczne

Najdalej wysunięta wydmą na wschód jest wzniesienie w uroczysku Cygańskie Górki na skraju jeziora Chechło Nakło. Blisko Zielonej jest wydma wałowa o nazwie Żydowo Góra, ciągnąca się aż do Mokrusa. Pomiędzy Piaskiem a Sośnicą, po prawej stronie rzeki Psarki wznosi się wydma o nazwie Żołto Góra. Najpiękniejsza pod względem kształtu znajduje się w Drutarni – to Królicze Góry – obecnie kopalnia piasku. Wielka szkoda – pomimo protestów władze swoje zrobiły. W Koszęcinie na prawym brzegu Leśnicy jest Żydowina – wydma wałowa. Od strony odwiecznej zachodniej łagodna, od strony wschodniej stroma. Również wzbudzają podziw wzniesienia wydmowe w Kokotku i Posmyku oraz w Pustej Kuźnicy w międzyrzeczu M. Panwi i Leśnicy.


Wydma Jelynie Góry zaczynająca się w Pustej Kuźnicy
i kończąca się w uroczysku Jelyniok

Piękne pasmo wzniesień wydm jest w Dziewczej Górze, Bruśku i Mikołesce. Po zmianie klimatu przez Brama Morawska dotarła tu szata roślinna i utrwaliła wydmy lasami borowymi-sosnowymi.


Ruchoma wydma – wywierzysko

Autor tekstu i zdjęć: Czesław Tyrol