Święty Janek w Pakułach

We wsi Pakuły (część sołectwa Kamieńskie Młyny) w lesie, około 50 metrów od drogi znajduje się kapliczka z figurą św. Jana Nepomucena. Kapliczkę wybudowano na początku XVIII wieku (1711r) w miejscu gdzie przebiegała dawna granica polsko-śląska. Wiele wskazuje na to, że jest najstarszym miejscem na terenie naszego powiatu, poświęconemu – Janowi Nepomucenowi. Wewnątrz kapliczki znajduje się drewniana ludowa figura Nepomucena – zwana przez okoliczną ludność „Świętym Jankiem”.

Zdjęcia:
Bartek Zbączyniak