Rudolf con Carnall autor pierwszej mapy geologicznej ziemi lublinieckiej

Wapiennikami na terenie ziemi lublinieckiej zainteresował się Goethe w 1792r. zaś pół wieku później – dokładną mapę geologiczną tych ziem oraz publikację dotyczącą skał wapiennych na tym terenie opracował śląski geolog i inżynier – Rudolf von Carnall urodzony 9 lutego 1804r. w Kłodzku. Student Akademii Górniczej w Berlinie w latach 1823-1824. Od 1825r. pracował w Tarnowskich Górach w Urzędzie Górniczym. Tam powstała jego pierwsza książka o pożarach w górnośląskich pokładach węgla. W 1839r. został mianowany górmistrzem i wznowił działalność Górnośląskiej Szkoły Górniczej w Tarnowskich Górach – którą kierował do 1844r. Wykładał na niej górnictwo i mineralogię. Od 1844r. z Otto Krugiem von Nidda wydawał pierwsze górnośląskie czasopismo geologiczno−górnicze: „Bergmannisches Taschenbuch”. W tym samym roku 1844 – ukazała się opracowana przez niego geognostyczna mapa Górnego Śląska (zawierająca tereny powiatu lublinieckiego). Carnall – prawdopodobnie już od 1825r. badał tereny ziemi lublinieckiej, gdyż w 1830r. ukazała się mapa opracowana przez niego a zatytułowana „Karte und Profile von dem Kalkstein – Gebirge des Lublinitzer Kreises in Ober Schlesien” (poświęcona pokładom wapienia na terenie powiatu lublinieckiego). Zaś w 1846r. rok po tym jak został przeniesiony do Wyższej Szkoły Górniczej w Bonn – Carnall wydał opracowanie: „Der Kalkstein des Lublinitzer Kreises”. W 1848r. Carnall założył Niemieckie Towarzystwo Geologiczne. W 1855r. powrócił na Śląsk jako starosta górniczy i dyrektor Wyższego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. Rudolf von Carnall był bardzo aktywnym człowiekiem poza pracą w Wyższym Urzędzie Górniczym – przewodniczył Sekcji Mineralogii i Geologii Śląskiego Towarzystwa Kultury Ojczystej. Założył i przewodniczył Śląskiemu Towarzystwu Górnictwa i Hutnictwa. Zmarł 17 listopada 1874 roku we Wrocławiu. Na jego cześć w 1856r. Heinrich Rose nazwał odkryty przez siebie minerał – karnalitem. Z ziemią lubliniecką łączy Rudolfa von Carnalla także jego małżonka z którą ożenił się w 1831r. a była nią pochodząca z Dzielnej – Emilia von Büttner.