Projekt Grobla

PROJEKT GROBLA. Swoistą galerię drzewnych gwiazd tworzą stare, niektóre ponad 300-letnie drzewa: dęby, klony, olchy, jeden wiąz, na grobli największego w Powiecie Lublinieckim stawu, na Posmyku. Nie chciałam, aby były bezimienne, żeby nie miały swej historii. Postanowiłam im, w ramach pomysłu, który nazwałam PROJEKT GROBLA nadać imiona, aby było lepiej utożsamiać się z nimi. Wszystkie te stare drzewa powinny już dawno zostać objęte prawną ochroną przyrodniczą. Pojedyncze, powinny stać się drzewami pomnikowymi, a cala grobla – co najmniej użytkiem ekologicznym, jeśli nie strefą ochrony krajobrazowej.

Elżbieta Sokołowska

Grobla nad stawem prowadzi  ku mistycznym drzwiom 
Każdą porą, jak myślą,  w inne skręca korytarze. 
Dziś otwiera, jesienną paletą, malowany dom,
Przestrzeń ogromna wokół  błyszczy, jak złociste ołtarze.
Jasno mienią się  liści  bursztynowe dekoracje,
słonecznych promieni świece, na wietrze lekko drżą.
Sklepienie nawy  drzew, wypełnia  strzelistą ilustrację,
A  głosy  natury,  dźwiękiem niebieskich  organów brzmią.
Idąc środkiem, ku zapraszającemu światłu świątyni   
Pragniemy  przeniknąć  wnętrze, doświadczyć zespolenia.
Być tam, przekroczyć magiczny próg i choćby jedyni
w całym wszechświecie, stać się cząstką współistnienia.

es
21.10.2019