Pomnik Lompy w Woźnikach

19 października 1958r. na rynku w Woźnikach został odsłonięty pomnik – Józefa Lompy. Fundatorami pomnika byli nauczyciele powiatów: lublinieckiego, oleskiego, bytomskiego i katowickiego. Pomnik – w formie popiersia z brązu, zaprojektował bytomski rzeźbiarz – Tadeusz Wrzecionek (autor między innymi bytomskiego Pomnika Wolności). Uroczystego odsłonięcia dokonał Jerzy Ziętek (wówczas zastępca Przewodniczącego PWRN w Katowicach). Postać Józefa Lompy – przybliżył ówczesny dyrektor Biblioteki Śląskiej i Śląskiego Instytutu Naukowego – dr. Jacek Koraszewski. Warto przypomnieć, że rok wcześniej – w 1957r. obchodzono uroczyście 150 lecie urodzin tego publicysty, poety, etnografa i działacza polskiego. Pomnik został odrestaurowany w 1997r.