Pierwszy polski drukarz – Tomasz Nowacki

Pierwszą polską drukarnie na Śląsku otworzył urodzony w naszym powiecie – bo w Woźnikach Tomasz Nowacki. Nowacki urodził się w 7 grudnia 1802r. i do 1840r. żył i pracował w Woźnikach. Tam miał swój zakład introligatorski, w którym oprawiał i druki przywożone z Częstochowy i sprzedawał je na odpustach i targach. Mając 38 lat przeprowadził się do Mikołowa, w którym zakupił ziemię, wybudował dom i założył w nim warsztat drukarsko-introligatorski. 6 marca 1845r. uzyskał zgodę na otwarcie drukarni. Po jej uzyskaniu tłoczył i wydawał książki religijne, baśnie, powiastki, a także rozprowadzał je, razem z dziełami przez siebie oprawianymi, na targach i jarmarkach Górnego Śląska. Przez pewien czas to w jego drukarni początkowo był drukowany „Katolik” – Karola Miarki.
Nowacki zmarł 2 lutego 1884r. w Mikołowie.