Nepomucen w Kochcicach

W centrum Kochcic znajduje się murowana kaplica. Jej historia zaczyna się 1847r. kiedy w tym miejscu Józef von Aulock kazał wybudować kapliczkę pod wezwaniem św. Jana Nepomucena. W latach 1886-1887 do istniejącej kapliczki małżonkowie Paweł i Maria Mnich wraz z mieszkańcami Kochcic dobudowali w kaplicę – pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Obecnie w jej centrum znajduje się grupa Ukrzyżowania o charakterze barokowo-ludowym, zaś po lewej stronie barokowa figura św. Jana Nepomucena.

Autor zdjęć: Meandry Historii