Lubszecki Nepomuk

W Lubszy na terenie ogrodów parafii p.w. Św. Jakuba Starszego, w cieniu starego jawora stoi murowana kapliczka (prawdopodobnie z XIX wieku), a niej znajduje się figura św. Jana Nepomucena. Figura datowana jest na XVIII wiek. Czasowo stała w pobliskim kościele.

Autor zdjęć: Jacek Kuczowic