Lubliniecki Informator Łowiecki

W latach 1962-1969 wydawany był „Lubliniecki Informator Łowiecki”, w sumie wydano tylko trzy numery (1962, 1965, 1969). Proces redakcyjny koordynował pan Edward Goszyk. Każdy numer wydawany był w nakładzie 400 egzemplarzy. Periodyk finansowany był przez Powiatową Radę Łowiecką w Lublińcu.