Krywałd

Krywałd – dawna osada robotników leśnych i ich rodzin na krawędzi pradoliny Małej Panwi. Ślady trzech budynków w postaci fundamentów z kamienia wapiennego.


Fundament – jeden z trzech

Resztki po moście na rzece. Sad – min złote renety, gniyłki, mirabelki, torki i wieprzki.


Krywałd – za rzeką zdziczały sad

Były tu też dwa domy czterorodzinne, stajnie dla czterech koni skarbowych stodoła. Po drugiej stronie rzeki na pobliskiej łące, istniejącej do dziś, stała stodoła, do gromadzenia siana z tejże łąki. Na Małej Panwi była granica państwa.


Kamień graniczny

Tekst i zdjęcia: Czesław Tyrol