Kolkastla

Autor tekstu: Georg Thomas Janus

Witomy wos przociele naszyj godki, dziśiej przirychtowołech wom ło, KOLKASTLA aji KOŁKASTLA dyć dycko dwojako śe łonacyło, godalo, czyli po pol. Węglarka. słowo pochodzynio niem. Kohlkasten ze ślońszczone, przerobjone na nasze pra. KOŁKASTLA nojlepi kej łona zowdy we źima buła fol wynglo, wunglo, stoła łona wele żeleźnioka abo kole kahloka, we KOLKASTLI tachało śe wungel ze pywnica ku pjeca. Przod we kożdyj chałpje hajcowali my yino wunglym abo dzewym, a kożdy buł fest rod kej mjoł nafolowano pywnica wunglym, abo dzewym nasztaplowano. Tym wungelym handlowali, a do nos prziwoźiyli furmony, końym na plac. Te nasze wrota ze furtkom tsza buło łozewrzić do mola podeprzić sztachytom, abo cegłom i skoblym zalonacyc, coby furmon mog ze szwongym furom na plac śe jakoś wkulać i wykiprować tyn wungel na zola pod łokynko. A tyn furmon dar śe gośno.. ćihi, hetta, prr, curik gymba mu śe ńy zawjyrała. Przi nawrocańiu curik mjoł zowdy problym, zdycka wkarowoł tym dyślym we pot płod ciotki Berty, jusaś tsza buło sztachytki na nowo heftnonć gwoździoma. Oma bulyła moc pijyndzy za wungel, aji halba furmonowi na lepsze dowała, śmjyrowała, po prowdzie pedzieć, kaj śe yino dało, wtyn cos tako moda buła, ftory abo kiery ńy śmjyrowoł, blank furt daleko ńy zajechoł, yino ciyńszko muśioł ta szpetno bjyda ćiś tuos -z besto śe śmjyrowało coby buło leko ćiyńszko żyć. Pra.. Dyć za komuny toko moda buła, tako sie ludzie radziyli…