Herb z Kochanowic

Przy skrzyżowaniu ulicy Częstochowskiej z drogą do Ostrowa w Kochanowicach, po przeciwnych stronach –  znajdują się dwie kapliczki z XIX wieku. Jedna z nich poświęcona jest św. Florianowi, druga zaś św. Janowi Nepomucenowi. W obu znajdują się ludowe figury świętych.

Obie też pojawiły się na herbie Kochanowic i obie łączy legenda.

Zdjęcia: Meandry Historii