Część I (do ok. 1820r.) Lubliniec nigdy w swej historii, pomimo swojego położenia tuż przy granicy […]