Antonina Kawecka i Wojskowy Klub Piłkarski „Orzeł” w Lublińcu

W pierwszej połowie 1945r. w lublinieckich koszarach stacjonował złożony z 3 kompani i oddziałów pomocniczych I Batalion 7 Pułku Zapasowego Piechoty Ludowego Wojska Polskiego (sam Pułk powstał 5 sierpnia 1944r). Na bazie poborowych tego batalionu (gównie z Krakowa) w Lublińcu stworzono wojskową drużynę piłkarską „Orzeł”, która „lała” drużyny piłkarskie z Częstochowy, bowiem tam mieściły się główne koszary Pułku. Zespół ten w latach 1945-1946 zajmował czołowe miejsca w rozgrywkach zespołów wojskowych. Jak wspomina ówczesny komendant lublinieckiej jednostki – Antoni Kłyk: na jego mecze przychodziło całe miasto. Zazdrośni o wyniki dowódcy 7 Pułku – przenieśli zespół do Częstochowy. W Lublińcu zorganizowano nowy – „Orzeł II”. W kasynie żołnierskim wiosną 1945r. Batalion zorganizował zespół wokalno-muzyczny. W lublinieckim kasynie, debiutowała na powojennej „scenie” – Antonina Kawecka. Jedna z największych polskich śpiewaczek operowych (śpiewała najpierw w Operze Bytomskiej i a od 1947r. – Operze Poznańskiej), oraz pedagog Wyższej Szkoły Muzycznej w Poznaniu. Pułk został rozwiązany – 10 września 1945r.