„Willa Noltkego”

7 sierpnia 1913 roku lublinieccy kupcy założyli spółkę do budowy domów i wynajmowania w nich mieszkań oficerom III Batalionu 63 Pułku Piechoty stacjonującego w Lublińcu. Spółka postawiła trzy budynki naprzeciwko koszar oraz budynek przy ówczesnej Hohenzollernstrasse (obecnie ul.Sobieskiego 14). Nazywano ją „willą Noltkego”, od nazwiska mieszkającego w niej majora, dowódcy tego batalionu. Później budynek kilkakrotnie zmieniał właścicieli, a od 1936 roku aż do dziś jest w posiadaniu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. Siostry Elżbietanki pracowały w położonej tuż obok lecznicy braci Seltenów i późniejszym szpitalu powiatowym.