Stara Poczta

Lubliniec, budynek przy ul. Oświęcimskiej 30 (obecnie) – „stara poczta”. Wzniesiony został prawdopodobnie około 1872 roku. Już w 1876 roku istniała możliwość nadawania telegramów, a od 1 października 1889 roku interesanci mogli prowadzić z budynku Poczty rozmowy telefoniczne z abonentami w Kochanowicach, Herbach, Boronowie, Koszęcinie, Sadowie, Gwoździanach i Dobrodzieniu. Kolejne znaczące rozszerzenie usług miało miejsce w 1893 roku, kiedy to w mieście pojawiły się pierwsze pocztowe skrzynki na listy. Od 1901 roku Urząd Pocztowy rozpoczął instalować telefony w prywatnych domach i lokalach. 19 lipca 1972 roku Poczta w Lublińcu zyskała drugą, specjalnie na jej potrzeby wybudowaną siedzibę przy ul. K. Miarki. Od maja 2009 roku nowym i wyłącznym użytkownikiem odrestaurowanego budynku jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu.