Śląski Zakład dla Głuchoniemych w Lublińcu

W 1928 roku, z inicjatywy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach rozpoczęto prace projektowe, związane z budową Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lublińcu. W 1929 roku rozpoczęto prace budowlane, które zakończono wiosną 1935 roku. W dniu 1 kwietnia 1935 roku, obiekt pod nazwą Śląski Zakład dla Głuchoniemych w Lublińcu, został oddany do użytku. 1 września 1939 roku, polskie dzieci niesłyszące wraz z nauczycielami i wychowawcami, zmuszone zostały do ucieczki. W 1940 roku okupant uruchomił w zakładzie narodowo-polityczny instytut edukacyjny dla młodzieży hitlerowskiej. 10 kwietnia 1946 roku, zakład został upaństwowiony i zmienił dotychczasowa nazwa na Państwowy Zakład Wychowawczy dla Dzieci Głuchych nr 1 w Lublińcu. W styczniu 1961 roku patronem zakładu został Konrad Mańka. 1 września 2012 roku Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu został przekształcony w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.