Jeszcze trochę o Nepomuku

Dzieje figury św. Jana Nepomucena sięgają prawdopodobnie początku XVIII wieku. Pierwsze wzmianki o figurze pochodzą z 1811 roku, kiedy została ustawiona nad rzeką Lublinicą, po wielkim pożarze w 1807 roku. W 1820 roku, przy okazji budowy nowej studni publicznej, postawiona została na środku rynku między dorodnym klonem i kasztanowcem. Stała tak do 1940 roku, kiedy to po kilku miesiącach od wkroczenia oddziałów Wermachtu w 1939 roku do Lublińca, niemiecki burmistrz nakazał usunięcie figury św. Jana Nepomucena z rynku. Dzięki ofiarności lublinieckich rzemieślników figura zostaje ukryta w piwnicy szkoły katolickiej, w miejscu gdzie obecnie stoi Dom Parafialny. Po wojnie ówczesne komunistyczne władze sprzeciwiły się ustawieniu figury na poprzednim miejscu. W sierpniu 1947 roku ks. wikary J. Kulik wraz ze starszym murarzem Piotrem Okwieką wydobywają ją z piwnicy i ustawiają na wybudowanym postumencie na placu przykościelnym św. Mikołaja. W 2002 roku, przy okazji remontu rynku figura św. Jana Nepomucena została odrestaurowana i wróciła na pierwotne miejsce, gdzie stoi do dzisiaj.